Růže u nás

Vývoj a stav v České republice

Historie

Růže měla u nás své místo odnepaměti, již v lidské předhistorii rostly na našem území plané růže a jejich předci. Jedna z nich dokonce dostala název Rosa bohemica, jedná se o taxon nápadně podobný některým růžím z dnešní sekce pimpinellifoliae.První pokus založit organizaci, která by se systematicky zabývala růžařstvím na našem území spadá do konce 19. století, konkrétně do roku 1894.

Osobnosti

Vysoké úrovni našeho růžařství mají v konečné instanci podíl konkrétní lidé. Vyzdvihněme jednak úsilí našich šlechtitelů, které je podrobněji popsáno níže, jednak práci organizátorů odborného života, kteří se rekrutovali a rekrutují nejen z řad profesionálních zahradníků, krajinářů a botaniků, ale také z okruhu amatérských milovníků růží.

Rosária a parky

Na území České republiky byly růže, i ty divoké, vždy oblíbené. Řada šlechtických rodů si u svých zámků v 19. století zakládala Růžové zahrady a v druhé polovině 19. století je v tom následovali též úspěšní podnikatelé a měšťané, což vedlo k uspořádání četných výstav růží a k zakládání růžových školek i skleníků na pěstování řezaných růží po celý rok, tak jako ve většině zemí Evropy. Česká republika se nemůže pochlubit něčím jako je Euro-Rosarium Sangerhausen nebo Rosarium v L´Hay-Les Roses, ale nabízíme Vám návštěvu 14 růžových zahrad a rozárií, které jsou počtem a velikostí přiměřené našemu státu a uznání, kterého se dnes růžím dostává.