Botanická klasifikace

Růže (rod Rosa Linné) jsou zpravidla ostnité keře s větvemi přímými, poléhavými nebo druhotně převisujícími, někdy nízké, do 20 cm, jindy až 3 metry vysoké, výjimečně do 10 metrů dlouhé. Ostny mohou mít jehlicovité, nebo tlusté a zahnuté. Kořenová soustava se zřetelným hlavním kořenem, někdy se sklony k vytváření kořenových výběžků, event. následně polykormonů (R. rugosa, R. gallica apod.). Listy jsou složené, lichozpeřené, velmi zřídka jednoduché (Hulthemia persica), často pýřité či žláznaté, opadavé, řidčeji vytrvalé. Palisty zpravidla vytrvalé, s dvěma špičatými hroty, celokrajné nebo třásnité, zpravidla z velké části přirostlé k řapíku. Oboupohlavné květy stojí jednotlivě či v chocholících (R. multiflora) na konci kratších větviček, květní obaly jsou tvořeny pěticípým kalichem, často s kališními ušty. Květní koruna je zpravidla tvořena pěti plátky, tyčinek je mnoho a mají žluté prašníky, uprostřed se nachází zpravidla 15 – 40 plodolistů, které jsou individuálně opatřeny čnělkou a bliznou, čnělky mohou srůstat ve sloupek (synstylae). Květy rostou na jednoročním dřevě, proto se musejí růže každoročně důkladně zastřihnout. Plody růže nejsou šípky, ale ony malé pecičky v nich, správně nazývané nažky.

Celkový počet popsaných taxonů v rámci rodu Rosa se pohybuje okolo 10 000, druhů je podle všeho cca 150 – 180.