Kalendář

Kde se můžeme setkat

Dny otevřených dveří v rozáriu Hradci Králové

18.6. - 3. 7. 2022 |  Soutěžní rozárium v Hradci Králové

Rosa Klub ČR pořádá pod záštitou primátora města již 40. ročník soutěže novinek růží  v Soutěžním rozáriu v Hradci Králové.  V  sobotu 18.6. od 12 do 17 hodin, další dny od 9 do 17 hodin.Soutěž je zařazena mezi prestižní akce města v rámci projektu Calendarium Regina

Výroční členská schůze Rosa Klubu 2022

sobota 7. května 2022 od 10:00 hodin | Online GoogleMeet

 

 

Kalendář