Kalendář

Kde se můžeme setkat

Dny otevřených dveří v rozáriu Hradci Králové

17. 6. - 2. 7. 2023 |  Soutěžní rozárium v Hradci Králové

Rosa Klub ČR pořádá pod záštitou primátora města již 40. ročník soutěže novinek růží  v Soutěžním rozáriu v Hradci Králové.  V  sobotu 17.6. od 12 do 17 hodin, další dny od 9 do 17 hodin.Soutěž je zařazena mezi prestižní akce města v rámci projektu Calendarium Regina

Výroční členská schůze Rosa Klubu 2023

sobota 25. 2. 2023 od 10:00 hodin 

 

 

Kalendář