Stanoviště

Volba vhodného místa pro výsadbu

Název podrubriky je ve své podstatě zavádějící, většina z nás je totiž omezena typem stanoviště a teprve pro něj hledá vhodný typ růže. Obecně se dá říci, že všechny růže vyžadují slunné stanoviště, existuje několik málo výjimek, jež můžeme vysadit do mírného polostínu, ale obecně platí, že růže nebude na stinném místě prospívat, navíc jí více hrozí napadení některými chorobami. Růže ale nemůžeme vysadit ani na místo, kde slunce svítí celodenně intenzivně a kde jsou navíc sluneční paprsky odráženy od okolí (typicky u jižní nabílené stěny), hrozí popálení listů i květů, zejména tmavých. Dodejme, že růže, jakkoliv starým botanickým rodem jsou, nikdy samy nepřekročily rovník směrem na jih.

Dalším předpokladem pro úspěšné vysazení růží je vhodná půda. Ta nesmí především být příliš těžká, růžím naprosto nesvědčí jílovité půdy, optimem jsou půdy hlinitopísčité, bohaté na živiny.Většina růží špatně snáší kyselou půdu, prospívají od mírně kyselé po středně alkalickou, na vřesovišti se jim zaručeně dařit nebude. Existují pochopitelně růže se specifickými nároky, botanická Hulthemia persica (odkaz) například vyžaduje slanou půdu, R. rugosa (odkaz) je k zasolení tolerantní, ale daří se jí i bez něj. Pokud sázíte na místo, kde předtím růže rostly, je potřeba vyměnit půdu, protože pravděpodobně došlo k její „únavě“.

Růže patří na místo, kde proudí vzduch, protože jen tak jim stačí listy po dešti či rose oschnout dostatečně rychle, jinak by se na nich mohly snáze uhnízdit spory některých chorob.

To jsou základní pravidla, která určují meze faktorů nezbytných pro život růží – u jednotlivých skupin, nebo dokonce sort se ovšem setkáváme s odlišnými nároky. Botanické růže jsou méně náchylné na výkyvy životních podmínek a některé budou docela dobře růst i ve světlejších lesích (R. arvensis(odkaz)), v chladných oblastech vysoko v horách (R. moyesii(odkaz)) a jiných, pro zahradní růže extrémních, prostředích. Definovat optimální stanoviště pro celou cytologicko-morfologicky příbuznou skupinu je dnes, vzhledem k důslednému prokřížení těchto navzájem téměř nemožné – můžeme se o to ale pokusit u starších skupin růží. Galliky (potomci R. gallica) například snesou chudší půdy, alby (potomci R. alba) zase mohou být vysazeny v polostínu, čajohybridy namrznou spíše než rugosy atd. Vždy je dobré informovat se na požadavky konkrétní sorty a podle toho se nakonec rozhodnout.