Živočišní škůdci

Druhou skupinou příčin poškození růží jsou rozliční škůdci. Nejběžnějším škůdcem růží jsou mšice (resp. kyjatky), napadají listy a mladé výhony, můžeme je z růže jednoduše opláchnout, pokud je však míra napadení vyšší, použijeme příslušný přípravek. Napadení většinou růži zásadním způsobem neohrozí. Růže poškozují také pilatky – pilatka drobná způsobuje zavíjení listů, poškození bývá zanedbatelné, pilatka listová požírá listy, ale i květy a mladé výhony, je lepší proti ní zasáhnout insekticidem.

Na suchých místech se můžeme setkat se sviluškami, které vysávají šťávu z listů, ty záhy usychají, podobně způsobuje škody pidikřísek, který také saje na listech a zanechává po sobě bílé skvrnky. Růže bývají napadány rozličnými druhy housenek, známý je například obaleč růžový, píďalky a další, často stačí pouze housenky sebrat, napadení nebývá masivní.

Kromě chemického postřiku můžeme likvidovat škůdce i biologicky – na mšice platí pestřenky a slunéčka, na svilušky draví roztoči, housenky sezobou ptáci.