Růže jako rostlina

Botanika, rozdělení, odrůdy

Zahradnické rozdělení

Kulturní sorty i plané formy růží se v zahradnické praxi dělí do několika skupin, které vesměs nesouvisejí s botanickým systémem. Růže je možno třídit dle celkového habitu a z něj vyplývajícího použití ve výsadbě, rozeznáváme několik základních skupin: záhonové růže, ty se dělí na keřové a vysokokmenné (tzv. stromkové růže), nebo na velkokvěté a mnohokvěté; sadové růže, mezi které řadíme většinu planých růží, růží historických a anglických; popínavé sorty; růže miniaturní a růže půdopokryvné, které mohou být také naočkovány na kmínku, a ty pak většinou označujeme jako růže smuteční. Každá ze skupin má své tradiční specifické využití a bývá vhodná pro určitá stanoviště, růže jsou také nezřídka určeny k pěstování k řezu.

Botanická klasifikace

Ve školkách, zahradách a parcích se člověk setkává s růžemi denně, jsou to ale většinou růže, které si upravil, zejména šlechtěním, k „obrazu svému“, růže tak řečeně zahradní. Pokusme se obrátit naší pozornost k jejich planým předkům, které můžeme potkat v přírodě. Význam planých růží je umocněn i tím, že jsou používány v parkové výsadbě – např. růže svraskalá (R. rugosa) si získává touto cestou značnou oblibu. Uvidíme, že plané růže nejsou zdaleka jen ty ony známé a rozšířené růže šípkové.