Rozária, zahrady, parky

Růžové zahrady v Čechách a na Moravě

Na území České republiky byly růže, i ty divoké, vždy oblíbené. Od 11. století tu působil mocný rod Rožmberků s růží v erbu v několika barevných variantách a na jejich oslavu vznikla i středověká báseň Rosa Rosensis. Dodnes se slaví v Českém Krumlově Festival pětilisté růže. Řada šlechtických rodů si u svých zámků v 19. století zakládala Růžové zahrady a v druhé polovině 19. století je v tom následovali též úspěšní podnikatelé a měšťané, což vedlo k uspořádání četných výstav růží a k zakládání růžových školek i skleníků na pěstování řezaných růží po celý rok, tak jako ve většině zemí Evropy.

Přišly však i těžké časy – první světová válka, rozpad habsburské monarchie a zánik či úpadek šlechtických růžových zahrad, po dvaceti letech samostatné republiky přišla zrádná Mnichovská dohoda, okupace Německou říší a druhá světová válka, opět musely růže ustoupit před obživou, po třech demokratických letech začal vládnout komunistický režim s postihem na zavedené růžařské fi rmy a růže ty pohromy těžce, ale přece jen přežily, protože jejich obliba přetrvala i za těch nejtěžších časů. Opětovným nastolením demokracie a tržního kapitalizmu začaly i růže svou novou etapu života.

Česká republika se nemůže pochlubit něčím jako je Euro-Rosarium Sangerhausen nebo Rosarium v L´Hay-Les Roses, ale nabízíme Vám návštěvu 14 růžových zahrad a rozárií, které jsou počtem a velikostí přiměřené našemu státu a uznání, kterého se dnes růžím dostává. Jsou umístěny při vědeckých a výzkumných ústavech, v městských sadech a u památníků, u zámků, při školách a v botanických zahradách a u dvou komerčních podniků s pochopením pro potřeby milovníků růží. Samozřejmě Vás zveme i do Soutěžního rozária Rosa klubu v Hradci Králové a do Národní genofondové kolekce růží českých a moravských šlechtitelů v Rajhradě, založeného na podnět Komise pro záchovu historických růží při Světové federaci růžařských společností. A pokud Vás růže při návštěvách rozárií a růžových zahrad zaujmou, rádi Vás milovníci růží uvítají mezi sebou – www.rosaklub.cz

Dr. J. Thomas, předseda Rosa klubu ČR


Text napsal RNDr. Jiří Žlebčík z Výzkumného ústavu krajinářství a okrasného zahradnictví v Průhonicích.

Uvedené klimatické zóny jsou stanoveny dle škály uvedené v USDA Plant Hardiness Zones (viz www) pro střední nejnižší teploty v zimním období.