Pletí a nastýlání

Růže vyžadují vzdušnost a svobodu

Mulčování

Málokterá zahrádkářská praktika je předmětem tolika kontroverzí jako mulčování. Mulčováním rozumíme zasypávání svrchní vrstvy půdy kolem keře různým materiálem. Používají se dřevěné odštěpky (nejsou příliš vhodné), nejčastěji kůra, kompost, tráva. Mulč drží v půdě vlhkost a navíc brání vyrašení plevelů, zároveň, tím jak se rozkládá, dodává postupně do půdy další živiny. Důležité je hlídat, aby se půda pod mulčem nezapařovala a dávat pozor na plíseň. Mulčujeme zpravidla asi pěticentimetrovou vrstvou, hned poté, co růži odzimujeme a pohnojíme. Podobně může posloužit i vysetí některých rostlin, k růžím se například často vysazují afrikány (Tagetes erecta), které chrání půdu před invazí háďátek, případně jiné letničky i trvalky (levandule).