Členství

Jak se přihlásit

Přihláška

Žádný věk není překážkou. Pokud jste se rozhodli připojit se k nám a stát se členy Rosa klubu, je třeba, abyste nám zaslali vaši přihlášku. Tu si můžete stáhnout z webu a vytisknout, nebo si nám o ní napište.

Co získáte

  • dobrý pocit, že svým členstvím podporujete růže a všechny jejich přátele a milovníky
  • bude vám zasílán klubový Zpravodaj, který vychází 2x ročně
  • budete moci využít knihovnu Rosa klubu
  • pořádáme pro své členy podle zájmu zájezdy za růžemi - v Čechách i po Evropě,
  • můžete se setkat na každoročním letním setkání
  • vstupem do Rosa klubu se stáváte členem ČZS, k čemuž přistupují všechny příslušné výhody

Povinnosti

  • Členský účelový příspěvek je 150 Kč, pro důchodce 100 Kč (a navíc základní členský příspěvek 300 Kč, pokud nejste už členem jiné základní organizace ČZS). Přímý člen Rosa klubu ČR tedy platí 400 Kč nebo 450 Kč.
  • Příspěvky jsou splatné do konce dubna, číslo účtu Fio Banka 2301730110/2010.
  • Kromě placení členského příspěvku je jedinou povinností člena účast na výročních členských schůzích, jež ale není pochopitelně nikým na nikom vynucována.