Josef Havel

Narodil se 10. 3. 1930 v Hlavňově u Soběslavi, vyučil se zahradníkem v Tučapech, celý život se věnoval zejména pěstování růží. Po únoru 1948 byla rodina Havlových, v souvislosti s kolektivizací, perzekuována, s nepřízní režimu se poté Josef Havel střetl ještě několikrát. Založil školku v Budislavi, později pracoval v Tučapech a nakonec začal pěstovat růže v Hlavňově, povedlo se mu mj. podchytit několik barevných mutací (viz níže). Zúčastnil se řady soutěží v cizině, nutno dodat, že se značným úspěchem. (Za Nette Ingeborg dostal kupříkladu zlatou medaili v Římě.)

Josef Havel sbírá vše, co souvisí s růžemi, dlouhá léta se také věnuje jejich fotografování