Mezinárodní soutěžní rozárium Hradec Králové
O rozáriu

O rozáriu

Jediné mezinárodní soutěžní rozárium v zemích bývalého východního bloku

Pořad ČT Toulavá kamera

Pořad ČT Toulavá kamera o hradeckém rozáriu

Jediné mezinárodní soutěžní rozárium v ČR je určeno k hodnocení a oceňování nových kultivarů růží podle přesných kritérií pěstitelských i estetických. Je důležitou součástí evropské sítě soutěžních rozárií, nachází se na západním okraji Hradec králové. Rozárium bylo založeno roku 1972, má plochu asi 2.500 m2 a trojúhelníkový půdorys. První mezinárodní soutěžní hodnocení se v tomto rozáriu konalo v roce 1975. Nejvyšší ocenění, kterým je Zlatá růže města Hradce Králové, je udělováno v každém roce jen jediné odrůdě. Jméno vítězné růže je známo až po vyhlášení výsledků.

Záhonové růže jsou vysázeny v počtu 5 ks ve čtvercových plochách, odrůdy sadové a pnoucí po třech kusech k konstrukcí. Hodnocení trvá dva až tři roky, průběžně nastává obměna růží novými kultivary. Pěstováno je asi 220 kultivarů v počtu přibližně 1.000 keřů růží.

Rosárium bývá veřejnosti bezplatně otevřeno o víkendu v červnu, v období prvního květení růží.

Organizačně rozárium spravuje hradecký odbor Rosa klubu ČR ve spolupráci s magistrátem města Hradce Králové a jeho organizací Technické služby. Rosa klub ČR je specializovaná organizace, která sdružuje milovníky růží v České republice a svojí činností se snaží přispět k rozvoji růžařství, je členem Světové federace růžařských společností (World Federation of Rose Societies, WFRS).

Video TV Návštěva 2018 - přímý vstup Česká televize
Video TV Návštěva 2017
Video TV Náštěva 2016

Hodnocení

Hodnocení růží je založeno na jejich systematickém oceňování podle celé řady předem odborně stanovených kritérií. Nejde jen o očekávané estetické parametry, jako jsou barva či vůně, ale velká pozornost se věnuje také např. olistění a odolnosti růží proti houbovým chorobám.

Jednotlivé kultivary se sledují po delší dobu několika let od jejich vysazení. V rozáriu působí stálá odborná komise, jejíž členové růže pravidelně sledují a hodnotí. Pro zajištění naprosté objektivity se přísně dbá na zachování anonymity hodnocených růží. Kultivary přihlašují a zasílají do soutěže sami šlechtitelé, převážně za zahraničí. Pravidelnými účastníky jsou šlechtitelé z Německa, Francie, Belgie, Dánska, Holandska, Irska, Polska, Maďarska, Velké Británie a České republiky.

Díky každoročnímu přílivu nových odrůd se růže v soutěžním rozáriu neustále postupně obměnují. Každým rokem se slavnostně vyhlašují nejlepší růže v několika kategoriích, absolutní vítězka pak získává titul Zlatá růže města Hradce Králové.

Vstup do areálu rozária

Rozárium je neveřejné, je zpřístupněno pouze v době dnů otevřených dveří. Přesné termíny jsou předem oznámeny ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách rozária.

Parametry

Nadmořská výška: 236 mnm | Průměrná roční teplota: 8,2 °C | Roční úhrn srážek: 610 mm | Evropské podnebné pásmo (číslo zóny): zóna 6

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Den otevřených dveří

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Den otevřených dveří

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail

Detail

Soutěžní rozárium

Detail