Kdo jsme

Přátelé a pěstitelé růží

Rosa klub ČR je specializovanou základní organizací Českého zahrádkářského svazu s celorepublikovou působností. Sdružuje milovníky a pěstitele růží, propaguje všestranný rozvoj růžařství a je členem Světové federace růžařských společností. Sdružuje jak odbornou veřejnost např. z řad botaniků, správců veřejné zeleně, školkařů, tak pochopitelně i nadšené amatéry, kteří v současné době tvoří většinu členské základny RK. Rosa klub byl založen v roce 1968, navazoval ovšem na tradici Společnosti pěstitelů a milovníků růží zal. 1929, na vrcholu své slávy měl téměř 2000 členů, po sametové revoluci se však počet členů dočasně snížil, vítáme proto všechny nové uchazeče o tuto zájmovou činnost v naší neziskové organizaci.

Hlavní činnost Rosa klubu spočívá ve vydávání členského Zpravodaje, v organizačním zajištění Mezinárodní soutěže novinek růží v Hradci Králové, pořádání letních setkání členů, v každoročním pořádání valné hromady členů v Praze, v regionálním sdružování členů, pořádání zájezdů atp. Rosa klub zajišťuje šíření informací o stavu růžařství ve světě i o stavu českého růžařství do světa k čemuž pochopitelně přistupuje mezinárodní spolupráce s podobně orientovanými spolky.

Rosaklub vydává pro své členy dvakrát ročně Zpravodaj, sešit formátu A5 přináší řadu informací od pozvánek na různé růžařské akce, přes reportáže ze zahrad a parků v Česku i v celé Evropě, kde stojí zato se na cestách zastavit, až k odborným článkům, např. o nejvhodnějších způsobech ošetřování vybraných skupin růží. Zpravodaj také, jako jediné periodikum u nás, soustavně informuje o výsledcích různých klání novinek růží všude po světě a seznamuje čtenáře s nejnovějšími poznatky v oblasti péče o růže. Zpravodaj je od roku 2008 tištěn již celobarevně.

Rosa klubu se téměř každoročně daří pořádat letní setkání členů, která připadají na červen či červenec, tedy dobu, kdy jsou růže v nejsilnějším květu. Posláním těchto je setkat se s přáteli v místě, kde je k vidění spousta krásných růží, taková setkání jsou osvěžující i poučná. Vedle toho se každoročně koná valná hromada členů, která je sice organizační povinností, daří se ji nicméně pravidelně zpestřit i o odbornou část programu, čímž se stává povinností příjemnou.

Setkávání členů se děje také prostřednictvím místních odborů, které jsou ustaveny v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Hradci Králové, Frenštátě p. R. Rosa klubu umožňují pořádat v užším kruhu setkání a výstavy i mimo hlavní a celorepublikové akce. Příslušnost k místnímu odboru umožňuje členům přímo se podílet na akcích v jejich bydlišti a sdílet radost z klubové činnosti s podobně nadšenými spoluobčany.

Členství Rosa klubu ve Světové federaci růžařských společností od roku 1996 poskytuje členům zajímavé informace o světě růží. SFRS sdružuje t.č. růžařské společnosti ze 40 států na celém světě, vydává časopis World Rose News, adresář rozárií a růžových školek z členských zemí, pořádá každé tři roky celosvětový konvent růžařů atd. Při plánování dovolené v některé z členských zemí tak můžete lehce získat adresy míst i pro růžařské potěšení a případě pro navázání nového přátelství v cizině. Rosaklub spolupracuje i s dalšími zahraničními spolky (odkaz na odkazy), s nimiž si vyměňuje poznatky a zkušenosti k oboustrannému užitku. V případě potřeby pak může svým členům zprostředkovat příslušné kontakty.