Výbor Rosa Klubu

Seznamte se

Předseda               

MUDr. Stanislav Konštacký, Postranní 665, 503 11  Hradec Králové, konstackys@seznam.cz

Místopředseda

RNDr. Jiří Žlebčík, 252 43 Průhonice, Jiri.Zlebcik@seznam.cz

Čestný předseda      

RNDr. Josef Thomas, Českomalínská 17, 160 00  Praha 6, josef.thomas@email.cz

Hospodářka

Radmila Trojanová, Pohledná 248, 155 31 Praha 5 - Lipence, pribylskar@post.cz

Evidence členů      

Mgr. Miroslava Párová, Pod Strání 484, 500 06 Hradec Králové, mparova@seznam.cz

Členové výboru    

Revizní komise

  • Ing. Ilona Zachová, Lačnovská 377, 150 00 Praha 5 - Zličín, ilona.meierlova@seznam.cz
  • Marie Látová, Čestlická 17, Dobřejovice, 510 01 Říčany
  • Božena Reisová, Poděbradská 117, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
     

Vedoucí odborů    

  • Praha: Radmila Trojanová, adresa viz výše
  • Hradec Králové: Mgr. Miroslava Párová, adresa viz výše
  • Olomouc: Ing. D. Maixnerová, adresa viz výše

Odborný poradce

  • Zdeněk Kráčmar, Holovousy 46, 508 01  Hořice, tel. 435 691 182
  • RNDr. Jiří Žlebčík, VÚKOZ Průhonice, Jiri.Zlebcik@seznam.cz