Výbor Rosa Klubu

Seznamte se

Předseda               

RNDr. Josef Thomas, Českomalínská 17, 160 00  Praha 6, josef.thomas@email.cz

Místopředseda      

MUDr. Stanislav Konštacký, Postranní 665, 503 11  Hradec Králové, konstackys@seznam.cz

Hospodář

Vladislav Bártík, Novosibřinská 1229, 190 16  Praha 9 - Újezd n. L.

Evidence členů      

Bc. Věra Milerová ml., Klírova 1923, 148 00  Praha 4, vera.milerova@praha.eu

Členové výboru    

Revizní komise

  • Ing. Eduard Killberger, Na Bajnarce 14, 317 00  Plzeň, kinea@seznam.cz
  • Radmila Trojanová, Pohledná 248, 155 31  Praha 5 - Lipence

Vedoucí odborů    

  • Praha: Věra Milerová, adresa viz výše
  • Hradec Králové: Mgr. Miroslava Párová, Štefánikova 391, 500 11  Hradec Králové 11, MParova@seznam.cz
  • Olomouc: Ing. D. Maixnerová, adresa viz výše
  • Plzeň: Ing. Eduard Kilberger, adresa viz výše

Odborný poradce

  • Zdeněk Kráčmar, Holovousy 46, 508 01  Hořice, tel. 435 691 182
  • RNDr. Jiří Žlebčík, VÚKOZ Průhonice, Jiri.Zlebcik@seznam.cz